Privacybeleid

Deze website en de mogelijkheid een sms te sturen (hierna onze “Dienst”) worden aangeboden door Mocha B.V. (hierna: “Mocha” en “Wij”), kantoorhoudende te Eindhoven, ingeschreven onder 84830832 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Indien je privacy gerelateerde vragen hebt, dan kun je gebruik maken van onze contact pagina.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Mocha hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Je persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Deze privacy policy is bedoeld voor bezoekers van onze website, gebruikers van onze dienst en personen die een anonieme sms hebben ontvangen. Met deze privacy policy willen wij jou informeren over wanneer en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken en je wijzen op jouw rechten.

Het is mogelijk dat deze privacy policy in de toekomst zal worden aangepast of gewijzigd. Wij hebben de mogelijkheid om deze privacy policy te allen tijde aan te passen. Substantiële wijzigingen zullen wij duidelijk aan jou melden. We raden je aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de dienstverlening.

Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met betalingsverwerkers om de betaling uit te voeren. Wij delen jouw betalingsgegevens met de betalingsverwerker waar jij gebruikt van maakt (zoals iDEAL, Bancontact, Sofort, eps, Giropay, Multibanco, Paypal, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay of een telefonische betaaldienst). Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met overheidsinstellingen indien wij daartoe verplicht zijn. Wij verplichten verwerkers de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. Een verwerker handelt alleen volgens onze instructies en verwerkt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn. Wij verkopen je gegevens nooit aan onze verwerkers of andere derde partijen.

3. Op welke grondslag worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de privacywetgeving, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van één of meer van de volgende grondslagen:

 • Op basis van de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder het verlenen van de Dienst;
 • Op basis van het legitiem belang van ons of van de gebruiker van de dienst;
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken en verzamelen enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt:

Van de websitebezoeker of gebruiker van de dienst:

 • Contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Betaalinformatie (bankrekeningnummer/creditcardnummer en de daaraan gekoppelde naam, woonplaats en/of e-mailadres);

Van de ontvanger van de sms:

 • Het telefoonnummer van de sms-ontvanger;
 • Eventueel persoonlijke gegevens die aan het bericht worden toegevoegd.

Indien je een sms verstuurt en de daartoe benodigde gegevens invult, verschaf je zelf de persoonsgegevens aan Mocha. Je kunt op deze manier een zekere controle uitoefenen.

5. Doel van de verwerking

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om je als gebruiker van de Dienst een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Dienst. De verwerking gebeurt uitsluitend de voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van de Dienst;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 • Het verwerken van betalingen; en
 • Om contact te leggen met ons bedrijf.

Deze persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik. Wij hebben passende juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behouden wij het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden achttien (18) maanden bewaard, met uitzondering van de betaalgegevens. Wij en onze betaalverwerkers zijn wettelijk verplicht deze vijf (5) jaar te bewaren.

6. Cookies

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en geven ons inzicht in anoniem gebruikersdata. Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt door de geplaatste cookies.

7. Jouw rechten

Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je verschillende rechten waar je een beroep op kunt doen:

 • Je hebt recht op inzage in de persoonlijke gegevens die wij van jou verwerken;
 • Je kunt gegevens laten wijzigen of rectificeren;
 • Je kunt ons verzoeken om de gegevens te laten verwijderen;
 • Onder bepaalde omstandigheden kun je vragen om de gegevensverwerking (tijdelijk) te beperken;
 • Je kunt verzoeken om jouw gegevens over te dragen (indien dit technisch mogelijk is)

Let er op dat wij niet altijd aan een bovenstaand verzoek kunnen of hoeven te voldoen. Bepaalde gegevens kunnen bijvoorbeeld niet verwijderd worden vanwege wettelijke verplichtingen. Het kan ook zo zijn dat wij van mening zijn dat een bepaalde verwerking niet beperkt of gestopt kan worden.

Verzoeken kun je indienen via ons contactformulier. Wij zullen jouw verzoek binnen één maand behandelen.

Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan horen wij dit graag van je, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Indien dit niet naar tevredenheid is kun je ook een klacht indienen over onze werkwijze bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Laatst gewijzigd op 4 januari 2022.